POWER BI INTERAKTĪVĀS ATSKAITES

Mūsdienīgas finanšu atskaites mūsdienīgiem uzņēmumiem

Vadības interaktīvās atskaites Power BI (Business Intelligence) platformā.

Kam ir piemērotas biznesa inteliģences atskaites?

Power BI finanšu atskaites vadītājiem un uzņēmējiem
Uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem.

Mūsdienās ļoti svarīgi ir ātri pārraudzīt visus datus, kas raksturo uzņēmuma darbību un sniegumu. 

Uzņēmuma vadītāji un īpašnieki vēlas redzēt uzņēmuma kopējos finanšu rādītājus, lai vizuāli varētu uzreiz pamanīt uzņēmuma sniegumu, tendences un pat iespējamos riskus. Vadītājiem izstrādātās atskaites palīdz savlaicīgi pieņemt biznesa lēmumus un veiksmīgi vadīt uzņēmumu nezaudējot tik ļoti dārgo laiku. 

Power BI analītika vadītājiem un speciālistiem
Uzņēmuma nodaļu vadītājiem un vadošiem specialistiem

Šo darbinieku grupai atskaites tiek izstrādātas daudz detalizētākas, kas ļauj no vispārīgām atskaitēm izvērst datus un iegūt specifiskas un detalizētas atskaites, kuras nepieciešamas ikdienas darbu veikšanai, plānošanai vai uzraudzībai. Šajā grupā varam minēt pārdošanas vadītājus, ražošanas vadītājus, noliktavu vadītājus, personāla speciālistus un mārketinga speciālistus. Katrai speciālistu grupai tiek izstrādātas individuālas atskaites, lai varētu ātri iegūt nepieciešamo informāciju un sekot darbu norisei.

Power BI analītiskās atskaites finanšu nodaļas darbiniekiem
Finanšu nodaļas darbiniekiem

Finanšu nodaļas vadītāji, galvenie grāmatveži un datu analītiķi izmantojot biznesa inteliģences atskaites var ātri un viegli iegūt regulārās finanšu atskaites, pārskatus dažādos datu griezumos, kā arī ātri pamanīt uzskaites datos kļūdas un nesakritības. 

Šādas atskaites ietaupa laiku un naudu, jo nav vairs jāalgo neskaitāmi darbinieki, kuri manuāli veiktu nepieciešamo atskaišu sagatavošanu.

Izmēģini Power BI atskaiti!


Kādiem mērķiem mēs varam izmantot biznesa analītiku Power BI?

 • Vadības atskaitēm
 • Plānošanai un plāna izpildes kontrolei
 • Operatīvajam ikdienas darbam
 • Darbinieku informēšanai
 • Kļūdu un nesakritību identificēšanai

Galvenie ieguvumi izmantojot biznesa inteliģences rīku Power BI:

 • Efektivitāte – dati atjaunojas automātiski, bez darbinieku līdzdalības

 • Laika ekonomija – ar vienu klikšķi iegūst nepieciešamās atskaites
 • Mūsdienīgas atskaites vienmēr pa rokai  
 • Vienota sistēma – vienota sapratne
 • Jaunas iespējas informācijas iegūšanā

Kas ir vadības interaktīvās atskaites Power BI (Business Intelligence)?


Mūsdienīga finanšu analīze un vadības interaktīvās atskaites mūsdienīgiem uzņēmumiem, kuri novērtē savlaicīgu finanšu datu nozīmīgumu un nepieciešamību biznesa attīstībā un peļņas gūšanā. 

Mūsdienās ļoti svarīgi ir ātri pārraudzīt visus datus, kas raksturo uzņēmuma darbību un sniegumu. Tā ir jauna tēma, kura ļoti strauji attīstās un to novērtē aizvien vairāk uzņēmēju un gūst no tā nozīmīgu ieguvumu.
Mēs saviem klientiem piedāvājam izveidot interaktīvu darba ekrānu, kur ātri un vienkārši varēsiet pārraudzīt gan sava uzņēmuma galvenos darbības radītājus, gan arī iegūt specifisku informāciju dažādos griezumos, lai Jūs spētu savlaicīgi pieņemt svarīgus biznesa lēmumus.  

Uzņēmuma vadībai lēmumi jāpieņem katru dienu, tādēļ ir būtiski, ka dati ir savlaicīgi un precīzi. Izstrādāsim vadības atskaites atbilstoši jūsu uzņēmējdarbības veidam Power BI platformā, lai jūs spētu savlaicīgi reaģēt uz procesiem un notikumiem jūsu uzņēmumā, pārdošanā, ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā.  Power BI platformā varam sagatavot pārdošanas analītiku, krājumu analītiku, finanšu analītiku vai arī citas atskaites pēc uzņēmuma nepieciešamības, lai savlaicīgi pamanītu uzņēmuma darbības snieguma pozitīvās un negatīvās tendences, kas savukārt sniegs jums iespēju veikt nepieciešamās korecijas darbībā, lai maksimāli ātri un sekmīgi uzņēmums spētu sasniegt nospraustos mērķus un pamanītu citas peļņu nesošas iespējas.
Biznesa inteliģences rīki ļauj dažu minūšu laikā veidot daudzdimensionālas, padziļinātas, vizuāli viegli saprotamas atskaites un izprasts uzņēmumā notiekošo. Power BI ir spēcīga un mūsdienīga  analītika Jūsu biznesam. Jums vairs nevajadzēs gaidīt, kad grāmatvedis sagatavos nepieciešamās atskaites, jo jūs paši ikdienā varēsiet sekot līdzi saviem uzņēmuma darbības rādītājiem Power BI platformā. Interaktīvi un vizuāli viegli uztverami svarīgākie biznesa rādītāji vienā atskaitē.  Tagad var sekot sava biznesa rādītājiem katru dienu, lai mērķtiecīgi vadītu uzņēmumu izaugsmes un peļņas palielināšanās virzienā.  

 

Power BI palīdz uzņēmumiem analizēt un vizualizēt lielu informācijas daudzumu, pa klientiem, produktiem, cilvēkiem un darbībām. Power BI var palīdzēt ātri pieņemt apzinātus lēmumus, izmantojot reāllaika interaktīvus vadības paneļus, kurus var lietot jebkurā ierīcē. Power BI integrējas ar daudziem pazīstamiem rīkiem, kā piemēram, Microsoft Office Excel. Power BI var savienot un apstrādāt datus no simtiem dažādu avotu. Lietotāji var ātri un nevainojami strādāt ar esošajiem risinājumiem un datu avotiem.

Power BI analītikas piemēri.

Piemērs Nr.1. Peļņas vai zaudējuma aprēķins


Peļņas vai zaudējuma aprēķins sniedz interaktīvas iespējas navigēt pa gadiem, ceturkšņiem, mēnešiem un dažādiem datu driezumiem. Papildus aprēķināti galvenie uzņēmuma darbības rādītāji - apgrozījums, tīrā peļņa, bruto peļņas rentabilitāte un tīrās peļņas rentabilitāte. Vizuāli viegli saprotama un ļoti noderīga atskaite, lai vērotu uzņēmuma tendences un attīstību kopumā. Lai laicīgi pamanītu saimnieciskās darbības negatīvās tendences un varētu savlaicīgi reaģēt uz procesiem kopumā. Pamanītās pozitīvās saimnieciskās darbības tendences dod iespēju uzņēmumiem attīstīties tajā virzienā, kurā ir labvēlīgāki nosacījumi uzņēmuma attīstībai un peļņas gūšanai. 


Piemērs Nr.2. Finanšu pārskati - Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins.  


Šeit Jūs uzreiz vizuāli redziet vai rādītāji ir uzlabojušies attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu, vai arī tie ir pasliktinājušies. Ikonas sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā vizuāli parāda kur pievērst uzmanību. 

Pārskatā ir aprēķināti svarīgākie saimnieciskās darbības rādītāji. Apgrozījums, uzcenojums, uzcenojuma %, pelņa un tīrās peļņas rentabilitāte. Attiecīgi redzam arī iepriekšējā pārskata perioda salīdzinošos rādītājus. 
Bilances analīze sniedz svarīgāko finanšu rādītāju informāciju. Pārkatā ir aprēķināti tīrie apgrozāmie aktīvi, likviditates koeficienti, kā arī finanšu neatkarības rādītājs un saistību īpatsvars.
Bilance sniedz interaktīvas iespējas navigēt pa gadiem un dažādiem datu driezumiem. Vizuāli viegli saprotama un ļoti noderīga atskaite, lai vērotu uzņēmuma tendences un attīstību kopumā. Power BI ir savienota ar excel, kur izveidotas datu tabulas, tās aizpildot ar Jūsu uzņēmuma datiem Jūs varēsiet šo atskaiti izmantot savā uzņēmumā. Power BI finanšu pārskatu veidne:
"Peļņas vai zaudējuma aprēķinu" un "Bilanci" pēc nepieciešamības var izdrukāt iesniegšanai valsts pārvaldēs vai bankās. 


Piemērs Nr. 3. Finanšu modelēšana   


Ieņēmumu analīze un finanšu modelēšanas rīks. Detalizēta ieņēmumu un peļņas informācija pa preču kategorijām, grupām, piegādātājiem un pārdošanas tīkliem. Vizuāla tīrās peļņas atskaite pa mēnešiem, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina atskaite pa mēnešiem.

Finanšu modelēšanas rīks, kurā izmainot finanšu modelēšanas kritērijus jūs uzreiz iegūsiet pilnu informāciju par plānoto pārskata periodu un peļņas apmēru.

Finanšu modelēšana palīdz izprast likumsakarības starp peļņu un ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā pārdošanas cenām, pārdošanas apjomu, iepirkumu cenām, fiksētiem un mainīgiem izdevumiem.

Šāds interaktīvs un vizuāls rīks uzreiz parāda kā attiecīgā ietekmējošā faktora izmaiņas ietekmē peļņu. Ļoti labs palīgs budžeta sastādīšanas posmā, lai attiecīgi iegūtu vēlamo rezultātu. Izmainot kādu rādītāju, mēs uzreiz redzam rezultātu gan vizuāli (saulīte nozīmē, ka ir pieaugums un attiecīgi ir peļņa), gan arī peļņas vai zaudējumu pārskata attiecīgos posteņos.  

 
Piemērs Nr. 4.  Pārdošanas atskaite  


Power BI pārdošanas interaktīvā atskaite. Visa pārdošanas informācija pa menedžeriem.

Pārdošanas atskaite sniedz vispārīgu informāciju par rezultātiem pārskata periodā, kopējos rādītājus, tendences un struktūru. Atlasot kādu konkrētu parametru mēs uzreiz iegūstam atskaiti, kura ir izveidota baltoties uz mūsu atlases kritērijiem. Kā piemēram, mēs atzīmējot konkrētu pārdevēju uzreiz iegūstam visu informāciju, kas ir filtrēta pēc attiecīgā pārdevēja. Varam redzēt preču kategorijas, tirdzniecības tīklus, klientus, valstis, kopējo uzcenojumu un peļņu, kas gūta no pārdošanas. No katras vizuālās sadaļas mēs varam izvērst datus un nonākt līdz pat pasūtījumam, lai gūtu nepieciešamo informāciju. Šis ir tikai viens piemērs kā mēs varam izstrādāt pārdošanas atskaiti. Šādas atskaites ļoti labi palīdz sekot budžeta izpildei, pa katru pārdošanas speciālistu un visu uzņēmumu kopumā. 

Kam ir piemērotas biznesa inteliģences atskaites?

 • Uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem. – Uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem ir svarīgi redzēt uzņēmuma kopējos finanšu rādītājus, lai vizuāli varētu uzreiz pamanīt uzņēmuma sniegumu, tendences un pat iespējamos riskus. Vadītājiem izstrādātās atskaites palīdz savlaicīgi pieņemt biznesa lēmumus un veiksmīgi vadīt uzņēmumu nezaudējot laiku.

 • Uzņēmuma nodaļu vadītājiem un vadošiem specialistiem – Šo darbinieku grupai atskaites tiek izstrādātas daudz detalizētākas, kas ļauj no vispārīgām atskaitēm izvērst datus un iegūt specifiskas un detalizētas atskaites, kuras nepieciešamas ikdienas darbu veikšanai, plānošanai vai uzraudzībai. Šajā grupā varam minēt pārdošanas vadītājus, ražošanas vadītājus, noliktavu vadītājus, personāla speciālistus un mārketinga speciālistus. Katrai speciālistu grupai tiek izstrādātas individuālas atskaites, lai varētu ātri iegūt nepieciešamo informāciju un sekot darbu norisei.

 • Finanšu nodaļas darbiniekiem - Finanšu nodaļas vadītāji, galvenie grāmatveži un datu analītiķi izmantojot biznesa inteliģences atskaites var ātri un viegli iegūt regulārās finanšu atskaites, pārskatus dažādos datu griezumos, kā arī ātri pamanīt uzskaites datos kļūdas un nesakritības. Šādas atskaites ietaupa laiku un naudu, jo nav vairs jāalgo neskaitāmi darbinieki, kuri manuāli veiktu nepieciešamo atskaišu sagatavošanu.  


Kādiem mērķiem mēs varam izmantot biznesa analītiku Power BI?

 • Vadības atskaitēm
 • Plānošanai un plāna izpildes kontrolei
 • Operatīvajam ikdienas darbam
 • Darbinieku informēšanai
 • Kļūdu un nesakritību identificēšanai


Galvenie ieguvumi izmantojot biznesa inteliģences rīku Power BI

 • Efektivitāte – dati atjaunojas automātiski, bez darbinieku līdzdalības
 • Laika ekonomija – ar vienu klikšķi iegūst nepieciešamās atskaites
 • Mūsdienīgas atskaites vienmēr pa rokai  
 • Vienota sistēma – vienota sapratne
 • Jaunas iespējas informācijas iegūšanā

Vai vēlies sev mūsdienīgas finanšu atskaites?

Sazinies ar mums!
Noslēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem - bezmaksas saņemsiet Power BI interaktīvo biznesa analītikas atskaiti. 


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.