Uzņēmuma darbības rādītāju analīze, jeb vadības atskaites

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa rūpīga analīze ir viena no komerciālo panākumu un peļņas sastāvdaļām. Uzņemuma saimnieciskās darbības analīze ļauj novērtēt uzņēmuma darbības rezultātus iepriekšējā periodā un novērtēt uzņēmuma pašreizējo stāvokli, ņemt vērā riskus un labvēlīgos faktorus, kā arī sastādīt adekvātu nākotnes prognozi.

Uzņēmuma finanšu un saimnieciskā stāvokļa analīze. Finanšu analīze - kā vadības lēmumu pieņemšanas bāze. Visiem vadības lēmumiem jābūt balstītiem uz precīziem finanšu datiem, tādēļ mēs piedāvājam izstrādāt vadības atskaites atbilstoši Jūsu uzņēmējdarbības veidam, lai Jūs spētu savlaicīgi pieņemt svarīgus biznesa lēmumus.                                                                      

Galvenie uzņēmuma finanšu analīzes rādītāji ir:
  • Rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma ekonomisko potenciālu
  • Rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma saimniecisko darbību
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji
  • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un maksātspējas rādītāji
  • Uzņēmuma konkurētspējas rādītāji

Izstrādāsim vadības atskaites atbilstoši Jūsu uzņēmējdarbības veidam, lai uzņēmumu vadītāji un īpašnieki ar mūsu atbalstu un sadarbību varētu izprast sava uzņēmuma finansiālo stāvokli, pieņemt kvalitatīvus, vadības lēmumus un palielināt uzņēmuma peļņu.

 SAZINIES AR MUMS
 
 Finanšu analīze vadības atskaites peļņas palielināšānai