Cik ilgā laikā ir jāiesniedz avansa norēķinu atskaite par avansa izlietojumu? 

Butiski ir ievērot likumdošanā noteikto termiņu 90 dienas, lai nekļūtu aktuālas IIN likuma normas, kas nosaka, ka pie algota darba ienākumam pielīdzina arī darbiniekam, valdes loceklim, padomes loceklim vai dalībniekam izmaksāto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu, ja par to vai tā daļu nav veikts norēķins 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos — 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas dienas.

IIN likuma 8. panta 2.8 daļā noteikts, ka šā panta 2.7 daļu nepiemēro, ja kopējā izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu atlikusī summa, kura ir avansa saņēmēja rīcībā, nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Uzņēmuma izstrādātajās procedūrās un nolikumos vadība apstiprina kārtību, kādos termiņos un kādā kārtībā ir jāiesniedz avansa norēķinu atskaites par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu izlietojumu.  Pārskatu iesniegšanas termiņus nosaka, ņemot vērā nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos norēķinu termiņus. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 3. sadaļa “Grāmatvedības organizācijas dokumenti”.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.