Kāds ir skaidras naudas lietošanas ierobežojums? 

Neatakrīgi no tā, vai  darījumu partneris ir juridiskā vai fiziskā persona, aizliegts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7'200 Eur.

Darījuma dalībniekiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7'200 Eur, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās, kā arī neatkarīgi no tā, kādā laika periodā šie darījumi tiek veikti. 

Noteiktais ierobežojums nodokļu maksātājiem veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7'200 Eur, ir piemērots darījumiem ar vienu darījuma partneri. 

Juridiskās personas skaidrās naudas darījumi ar juridiskajām personām (fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti vai fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas) jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi (neatkarīgi no tā, vai darījums veikts vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1'500 Eur

Juridiskās personas darījums ar fizisko personu (kas neveic reģistrētu saimniecisko darbīnu un nav IK), ir jādeklarē, ja darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 3'000 Eur.