Vai uzņēmums drīkst izsniegt aizdevumus uzņēmuma īpašniekiem vai saistītām personām?

Uzņēmums drīkst izsniegt aizdevumus uzņēmuma īpašniekiem vai saistītām personām, tikai ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

  • Aizdevums tiek izsniegts uz laiku līdz 12 mēnešiem;
  • Aizdevumam ir piemēroti aizdevuma procenti, kas ir tirgus cena.

Ja aizdevums izsniegts saistītai personai par procentu likmi, kas ir noteikta zemāka nekā tirgus cena, tad uzņēmumam, kas aizdevumu ir izsniedzis ir jāaprēķina procentu ienākuma tirgus cenas starpības un jāsamaksā UIN no aprēķinātās procentu ieņēmumu starpības, iekļaujot tā summu gada noslēdzošajā UIN deklarācijā.

Ja uzņēmums ir izsniedzis 0% procentu aizdevumu, tad tiek aprēķināti procentu ienākumi no tirgus cenas, kas ir apliekami ar UIN pilnā apmērā.

Bezprocentu aizdevumi nav izdevīgi uzņēmējiem, jo papildus veidojas UIN apliekamā bāze.

Būtiski ir atcerēties, ka aizdevumi ir jāatmaksā 12 mēnešu laikā. Ja kāda iemesla dēļ aizdevums nav atmaksāts, tad veidojas  “dividendēm pielīdzinātās izmaksas” un no aizdevuma summas ir jāsamaksā Uzņēmuma ienākuma nodoklis.

Bieži uzņēmēji aizdevumus atmaksā gada beigās, bet pēc nepieciešamības nākamā gada sākumā atkal veic aizdevuma izmaksu, tādejādi nodrošinot likuma izpildi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.