Grāmatvedības ārpakalpojumi

 • No pirmdokumentu apstrādes līdz atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai VID.
 • Darījumu dokumentu pārbaude un iegrāmatošana.
 • PVN deklarācijas sagatavošana un iesniegšana.
 • Darba algu aprēķināšana.
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite.
 • Kases un bankas operācijas, avansa norēķini.
 • Krājumu uzskaite.
 • Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana un iesniegšana VID.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu līzingiem, bankām u.c.
 • Grāmatvedības politikas izveide.
 • Datorizētas grāmatvedības uzskaites sistēmas izveide.
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās.
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai.
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem.
 • Konsultācijas grāmatvedības, finanšu un nodokļu jautājumos.
 • Dokumentus varat iesniegt personīgi vai  izmantojot mūsu apmaksāto kurjera pakalpojums. 

Piedāvājam pilnu grāmatvedības uzskaiti vai arī daļējus grāmatvedības pakalpojumus (piem. darba algu aprēķināšanas pakalpojums),  lai nodrošinātu konfidencialitāti uzņēmumā par darba algām.

Piedāvājam elastīgus sadarbības līguma nosacījumus.

euroaudit

Līnas grāmatvedība

ilgak.lv

J.ĪZAKAS grāmatvedības birojs

Numeri

abcgramatvediba

Auditorfirma Grāmatvedis

gramatvedibabiznesam

gramatvedibaspakalpojumiriga.lv

simosis

Ināras birojs

wowo.lv


gramatvediba-a.lv